Konsesjonssak - NVE

Nettutbedring Daltrøa - Kolsvik i forbindelse med Ytre Vikna 2