Konsesjonssak - NVE

Alcoa Mosjøen - 132 kV koblingsanlegg, likeretter og 172 kV jordkabel

Tiltakshaver
ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201911034
Status
Klage mottatt
Dato
29.05.2020
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Alcoa Mosjøen tillatelse for bygging av nytt GIS-anlegg og likeretteranlegg inne på Alcoa Mosjøen sitt anlegg/tomt. I tillegg er det gitt tillatelse til å bygge to nye 172 kV jordkabler mellom Alcoa og Mosjøen transformatorstasjon. 

Tillatelsen begrunnes i at Alcoa Mosjøen gjennom prosjektet «Mosjøen Creep», planlegger å øke produksjonen sin av primæraluminium. Økt produksjon av primæraluminium krever gradvis økt uttak fra nettet på om lag 50MW i en periode på om lag 6-7 år.

Nytt koblingsanlegg, likeretteranlegg og kabler i mellom disse to anleggene vil etableres inne på Alcoa Mosjøen sin eiendom. De to nye jordkabeltraseene frem til Mosjøen transformatorstasjon er hovedsaklig planlagt bygget langs og i eksisterende vei igjennom Mosjøen sentrum. Tiltaket er vurdert av NVE å få små negative virkninger for nærmiljøet i driftfasen.