Alcoa Mosjøen - 132 kV koblingsanlegg, likeretter og 172 kV jordkabel

Tiltakshaver
ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201911034
Status
Søknad
Dato
27.09.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Alcoa Mosjøen for bygging av nytt GIS-anlegg og likeretteranlegg. I tillegg søkes det om å få bygge to nye 172 kV jordkabelforbindelser mellom Alcoa og Mosjøen transformatorstasjon. 

Søknaden begrunnes i at Alcoa Mosjøen gjennom prosjektet «Mosjøen Creep», planlegger å øke produksjonen sin av primæraluminium. Økt produksjon av primæraluminium krever gradvis økt uttak fra nettet på om lag 50MW i en periode på om lag 6-7 år.

Nytt koblingsanlegg, likeretteranlegg og kabler i mellom disse to anleggene vil etableres inne på Alcoa Mosjøen sin eiendom. De to nye jordkabeltraseene frem til Mosjøen transformatorstasjon er planlagt bygget langs og i eksisterende vei igjennom Mosjøen sentrum, og vil også krysse E6 og jernbanespor. Tiltaket er vurdert av tiltakshaver til å ha små negative virkninger for nærmiljøet i driftfasen av anlegget.