132 kV Hadselfjorden - Hadsel

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201912454
Status
Høring
Dato
07.11.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Hadsel

Høringsfrist: 15.12.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Statnett SF har søkt om tillatelse til å bytte dagens sjøkabel over Hadselfjorden med ny kabel. Dette innebærer at den gamle kabelen fjernes og erstattes med ny. Tiltaket medfører også enkelte endringer på land på begge sider av fjorden. 

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 15.12.2019.