Konsesjonssak - NVE

132 kV Hadselfjorden - Hadsel

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201912454
Status
Søknad
Dato
07.11.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Hadsel

Statnett SF har søkt om tillatelse til å bytte dagens sjøkabel over Hadselfjorden med ny kabel. Dette innebærer at den gamle kabelen fjernes og erstattes med ny. Tiltaket medfører også enkelte endringer på land på begge sider av fjorden. 

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 15.12.2019.