Statnett SF - Lofotringen - Konsesjon - jording på 132 kVledninger i Lofotringen

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201909715
Status
Høring
Dato
07.11.2019
Fylke
Nordland, Troms
Kommune
Lødingen, Vågan, Hadsel, Sortland – Suortá, Kvæfjord

Høringsfrist: 15.12.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 15.12.2019.

Statnett SF har søkt om tillatelse til å etablere gjennomgående jordingsline i 132 kV kraftledningsnettet i Lofotringen. Tiltaket innebærer at det etableres en underliggende jordline langs hele ledningsnettet, og en overliggende jordline ved innføringene til nettets transformatorstasjoner.