Konsesjonssak - NVE

Landstrøm Nordlaks oppdrettsanlegg

Tiltakshaver
NORDLAKS OPPDRETT AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201911689
Status
Konsesjon gitt
Dato
06.03.2020
Fylke
Nordland
Kommune
Hadsel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fattet vedtak om å gi Nordlaks Oppdrett AS anleggskonsesjon for å bygge og drive to transformatorer og en ca. 7,2 km lang 17,5 kV sjøkabel fra land og ut til oppdrettsanlegget Havfarm 1 i Hadsel kommune i Nordland.