Enebakk datasenter

Tiltakshaver
GREEN MOUNTAIN AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201910013
Status
Høring
Dato
07.01.2020
Fylke
Viken
Kommune
Enebakk

Høringsfrist: 28.01.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Green Mountain AS har søkt om konsesjon til å bygge og drifte fem 22/0,4 kV transformatorer i Enebakk kommune i Viken. De søker også om to ca. 550 meter lange 22 kV-jordkabler fra ny nettstasjon tilhørende Norgesnett, og inn til selve datasenteret.

De fem transformatorene vil forsyne et nytt datasenter i Ytre Enebakk. Datasenteret har et forventet forbruk på ca. 5 MVA.