Konsesjonssak - NVE

Enebakk datasenter

Tiltakshaver
GREEN MOUNTAIN AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201910013
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.04.2020
Fylke
Viken
Kommune
Enebakk

NVE har gitt anleggskonsesjon til Green Mountain AS til å bygge og drifte fem 22/0,4 kV transformatorer i Enebakk kommune i Viken. De har også fått tillatelse til to ca. 250 meter lange 22 kV-jordkabler fra ny nettstasjon tilhørende Norgesnett, og inn til selve datasenteret.