Konsesjonssak - NVE

24 kV kabel og to nettstasjoner ved Pilset

Tiltakshaver
VOKKS NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201907838
Status
Konsesjon gitt
Dato
12.02.2020
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Aurdal

NVE har gitt  VOKKS Nett AS konsesjon for å bygge en ca. 2,4 km lang 24 kV jordkabel og to nettstasjoner ved Pilset.