24 kV kabel og to nettstasjoner ved Pilset

Tiltakshaver
VOKKS NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201907838
Status
Søknad
Dato
09.07.2019
Fylke
Oppland
Kommune
Nord-Aurdal

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra VOKKS Nett AS for en ca. 2,4 km lang 24 kV jordkabel og to nettstasjoner ved Pilset. 

VOKKS Nett søker om å legge kabelen fra deres eksisterende nett ved Smørli og frem til en ny nettstasjon ved Pilsettjernet, for deretter å legge den fram til en ny nettstasjon ved Pilset.