Konsesjonssak - NVE

Grøtsund transformatorstasjon og 132 kV kabel Kroken–Grøtsund

Tiltakshaver
TROMS KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201902289
Status
Søknad
Dato
03.09.2020
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø

NVE har mottatt tilleggssøknad fra Troms Kraft Nett om en mindre justering av tidligere konsesjonssøkt trasé for 132 kV Kroken-Grøtsund i Tromsø kommune

Troms Kraft Nett søkte den 21. februar 2019 om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge en ny ca. 8,5 km lang 132 kV jordkabel mellom Kroken transformatorstasjon og Grøtsund havn. Troms Kraft Nett søkte samtidig om å bygge en 132/22 kV transformatorstasjon ved havna.

I forbindelse med høringen av søknaden kom det inn forslag til justering av traseen til kraftledningen. Troms Kraft Nett søker nå om en mindre endring av opprinnelig konsesjonssøkt trasé i den nordlige enden av traseen.