Konsesjonssak - NVE

132 kV Kvanndal - Skoglund og Skoglund transformatorstasjon

Tiltakshaver
NORDKRAFT PROSJEKT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201907890
Status
Søknad
Dato
11.07.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik

NVE har mottatt søknad fra Nordkraft Prosjekt om tillatelse til anlegg og drift av to traséer med jordkabler på ca. 1,1 km hver fra Kvanndal transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon i Skoglund industriområde. 

Kablene og transformatorstasjonen skal forsyne et datasenter som skal etableres i Skoglund industriområde. Den ene av de to kabeltraséene som det søkes konsesjon for vil være for redundans.