Ny 66/12 kV transformatorstasjon på Eitrheimsneset

Tiltakshaver
BOLIDEN ODDA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908323
Status
Høring
Dato
23.08.2019
Fylke
Hordaland
Kommune
Odda

Høringsfrist: 23.09.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Boliden Odda AS om å bygge en ny 66/12 kV transformatorstasjon inne på deres industriområde på Eitrheimsneset i Odda kommune.