Konsesjonssak - NVE

Ny 66/12 kV transformatorstasjon på Eitrheimsneset

Tiltakshaver
BOLIDEN ODDA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908323
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.11.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang

NVE har gitt Boliden Odda AS konsesjon for å bygge en ny 66/12 kV transformatorstasjon inne på deres industriområde på Eitrheimsneset i Odda kommune.  

NVE har samtidig gitt Boliden Odda områdekonsesjon og fornyet anleggskonsesjon for deres anlegg inne på industriområdet på Eitrheimsneset.