Konsesjonssak - NVE

Ny 132/66/22 kV transformator i Langeland transformatorstasjon

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908037
Status
Søknad
Dato
19.07.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Tysnes

Haugaland Kraft Nett AS legger  frem søknad om anleggskonsesjon for følgende:


1. Ny 132/66/22 kV transformator i Langeland transformatorstasjon på Tysnes. Denne skal plasseres i ny trafocelle på nedsiden av eksisterende stasjonsbygg (132/66/22 kV, 50/50/30 MVA).
2. Ny 132 kV jordkabel mellom ny trafo og eksisterende 66 kV bryteranlegg i Langeland trafostasjon. (ca. 35 meter)

Det søkes om konsesjon i medhold av energiloven.