Økt transformatorytelse i Spanne transformatorstasjon

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841660
Status
Høring
Dato
04.07.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Karmøy

Høringsfrist: 23.08.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Haugaland Kraft Nett søkte den 13.05.2019 om å øke transformatorytelsen i Spanne transformatorstasjon på Karmøy.