Konsesjonssak - NVE

22 kV kraftledning fra Gjervalåga og Melfjordbotn kraftverk

Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201905795
Status
Søknad
Dato
09.08.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Rødøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad og fra Clemens Kraft for etablering av en ny ca. 23,5 km lang 22 kV kraftledning fra Melfjordbotn og Gjervalåga kraftverk til Øresvik transformatorstasjon.


Clemens Kraft søker en ny 22 kV forbindelse for tilknytning av de konsesjonsgitte kraftverkene Melfjordbotn og Gjervalåga. Fra kraftverkene søkes det om 0,4 km lang jordkabel til kabelendemast, en ca. 12,2 km lang luftledning sør-vestover av Gjervadalen frem til munningen av Gjervaelva, og videre med en ca.10,3 km lang sjøkabel i Gjervaelva til Øresvik transformatorstasjon.