22 kV kraftledning fra Gjervalåga og Melfjordbotn kraftverk

Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201905795
Status
Høring
Dato
09.08.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Rødøy

Høringsfrist: 24.09.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad og fra Clemens Kraft for etablering av en ny ca. 23,5 km lang 22 kV kraftledning fra Melfjordbotn og Gjervalåga kraftverk til Øresvik transformatorstasjon.


Clemens Kraft søker en ny 22 kV forbindelse for tilknytning av de konsesjonsgitte kraftverkene Melfjordbotn og Gjervalåga. Fra kraftverkene søkes det om 0,4 km lang jordkabel til kabelendemast, en ca. 12,2 km lang luftledning sør-vestover av Gjervadalen frem til munningen av Gjervaelva, og videre med en ca.10,3 km lang sjøkabel i Gjervaelva til Øresvik transformatorstasjon.