132 kV ledning Kulia – Kristiansand transformatorstasjonene

Tiltakshaver
AGDER ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904745
Status
Søknad
Dato
25.04.2019
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Åseral, Audnedal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Agder Energi Nett AS om ny 132 kV kraftledning mellom Kulia og Kristiansand transformatorstasjoner. Anleggene ligger i Marnardal, Sogndalen, Kristiansand og Vennesla kommuner i Vest-Agder fylke.

Omsøkte tiltak innebærer å bygge en ny ca. 9,6 km lang 132 kV kraftledning fra Kulia transformatorstasjon til Kristiansand transformatorstasjon. Ledningen skal inntil videre driftes på 110 kV. Ledningen består av 8,9 km luftledning og 0,7 km jordkabel. Mellom Kulia og Rebåsheia skal ledningen bygges i eksisterende trasé, og fra Rebåsheia til Kristiansand transformatorstasjon skal ledningen bygges i ny trasé. I Kulia og Kristiandsand transformatorstasjoner er det også behov for oppgradering av de elektriske anleggene. 

Tiltaket innebærer at dagens 110 kV kraftledning mellom Kulia-Hallandsbru og Bjelland-Kulia rives.