Norsk Bioenergi AS - Konsesjon fjernvarme - Regnbuen og Berghagan - Langhus - Ski kommune, Akershus

Tiltakshaver
NORSK BIOENERGI AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
201904025
Status
Søknad
Dato
11.04.2019
Fylke
Akershus
Kommune
Ski
Søkt produksjon
12.80 GWh
Søkt effekt
8.00 MW

Norsk Bioenergi AS har søkt om konsesjon for et fjernvarmeanlegg på Regnbuen/Berghagan på Langhus i Ski kommune, Akershus fylke.