Norsk Bioenergi AS - Konsesjon fjernvarme - Regnbuen og Berghagan - Langhus - Ski kommune, Akershus

Tiltakshaver
NORSK BIOENERGI AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
201904025
Status
Konsesjon gitt
Dato
22.08.2019
Fylke
Akershus
Kommune
Ski
Søkt produksjon
17.60 GWh
Søkt effekt
11.00 MW

Norsk Bioenergi AS har 22.08.2019 fått meddelt konsesjon for et fjernvarmeanlegg på Regnbuen/Berghagan på Langhus i Ski kommune, Akershus fylke.