Rød transformatorstasjon - Oppgradering og fornyelse

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904611
Status
Søknad
Dato
25.04.2019
Fylke
Telemark
Kommune
Skien

NVE har mottatt søknad fra Statnett SF om å utvide Rød transformatorstasjon

Statnett begrunner søknaden med at det er behov for å skifte ut to transformatorer i stasjonen på grunn av alder og for å legge til rette for økt kraftuttak i underliggende nett. 

Statnett SF søker i medhold av energiloven § 3-1. 

Statnett SF søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og retter for å gjennomføre tiltakene.