Kvinesdal, Ertsmyra og Lyse stasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904628
Status
Klage mottatt
Dato
22.08.2019
Fylke
Vest-Agder, Rogaland
Kommune
Kvinesdal, Sirdal, Forsand

Statnett SF ga den 5. juli 2019 tillatelse til Statnett for ved konsesjonsgitte Kvinesdal, Ertsmyra og Lyse transformatorstasjoner i Kvinesdal, Sirdal og Forsand kommuner. 

Ved Kvinesdal transformatorstasjon har NVE gitt tillatelse til at en 2 dekar midlertidig riggplass vest for stasjonen blir til permanent rigg/lagerplass. 

Ved Ertsmyra stasjon har NVE gitt tillatelse til et nytt 250 m2 lagerbygg sør på stasjonstomten. 

Ved Lyse transformatorstasjon har NVE gitt tillatelse til at en 1,5 daa midlertidig riggplass blir til permanent rigg/lager/beredskasplass. 

Vedtaket er påklaget, og vil bli oversendt Olje- og energidepartementet for endelig behandling.