Kvinesdal, Ertsmyra og Lyse stasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904628
Status
Søknad
Dato
26.04.2019
Fylke
Vest-Agder, Rogaland
Kommune
Kvinesdal, Sirdal, Forsand

Statnett SF søker om tiltak ved konsesjonsgitte Kvinesdal, Ertsmyra og Lyse transformatorstasjoner i Kvinesdal, Sirdal og Forsand kommuner. 

I Kvinesdal søkes det om et at et 2 daa midlertidig riggplass vest for stasjonen blir permanent areal. 

I Ertsmyra søkes det om et nytt 250 m2 lagerbygg sør på stasjonstomten. 

I Lyse søkes det om at et 1,5 daa midlertidig riggplass blir permanent areal.