132 kV ledning Klovning-Haugaland næringspark

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201903000
Status
Søknad
Dato
15.03.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær

NVE har motteke konsesjonssøknad frå Haugaland Kraft Nett AS for ein ny 132 kV leidning mellom Klovning transformatorstasjon og Haugaland Næringspark, og ny Haugaland Næringspark transformatorstasjon.

Haugland Kraft Nett fekk i 2014 løyve til å byggje ein ny 66 kV leidning mellom Klovning og Haugaland Næringspark, og ein ny transformatorstasjon i næringsparken. Det syner seg no å vere naudsynt å byggje denne leidningen med 132 kV spenning og å flytte noko på lokaliseringa av transformatorstasjonen innanfor areala til næringsparken. 

Haugland Kraft Nett søkjer òg om oreigningsløyve etter oreingingslova for naudsynt grunn og rett for å byggje og drive anlegga, og dei søkjer samstundes om førehandstiltreding av areala.