132 kV ledning Klovning-Haugaland næringspark

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201903000
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.08.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær

NVE har gitt Haugaland Kraft Nett AS løyve til å byggje og drive ein ny om lag 7,3 km lang 132 kV leidning mellom Klovning transformatorstasjon og Haugaland Næringspark, og ny Haugaland Næringspark transformatorstasjon.

Haugland Kraft Nett fekk i 2014 løyve til å byggje ein ny 66 kV leidning mellom Klovning og Haugaland Næringspark, og ein ny transformatorstasjon i næringsparken. Det syner seg no å vere naudsynt å byggje denne leidningen med 132 kV spenning og å flytte noko på lokaliseringa av transformatorstasjonen innanfor areala til næringsparken. Det nye løyvet er ein endring frå det tidlegare løyvet til auka spenning og ein mindre traséendring ved Apeland og ved parallellføring med Statnett sin 300 kV leidning.

Haugland Kraft Nett får òg oreigningsløyve etter oreingingslova for naudsynt grunn og rett for å byggje og drive anlegga.