Auka transformatoryting i Tomasgard transformatorstasjon

Tiltakshaver
SFE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201900932
Status
Søknad
Dato
22.01.2019
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Hornindal

NVE har motteke søknad frå SFE Nett om å auke transformatorytinga i Tomasgard transformatorstasjon i Hornindal kommune.  

SFE Nett søkjer om å skifta ut eksisterande transformator med yting 15 MVA og omsetning 66/22 kV i Tomasgard transformatorstasjon med ein transformator med lik omsetning og yting 25 MVA. 

Dei grunngjev søknaden med at dagens transformator ikkje er eigna for innmating av ny kraftproduksjon frå underliggande nett.