Auka transformatoryting i Tomasgard transformatorstasjon

Tiltakshaver
SFE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201900932
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.04.2019
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Hornindal

NVE gav den 23.04.2019 SFE Nett løyve til å auke transformatorytinga i Tomasgard transformatorstasjon i Hornindal kommune.  

NVE gjer løyve til å skifta ut eksisterande transformator med yting 15 MVA og omsetning 66/22 kV i Tomasgard transformatorstasjon med ein transformator med lik omsetning og yting 25 MVA. 

Den nye transformatoran er betre eigna for innmating av ny kraftproduksjon frå underliggande nett.