132 kV Elverum - Trysil

Tiltakshaver
EIDSIVA NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842907
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.04.2019
Fylke
Hedmark
Kommune
Våler i Hedmark, Elverum, Trysil

Norges vassdrags- og energidirektorat har i dag gitt Eidsiva Nett tillatelse til å oppgradere nettet mellom Elverum og Trysil fra 66 kV til 132 kV. Det er også gitt tillatelse til nye elektriske installasjoner i Løvbergsmoen, Lutufallet og Trysil transformatorstasjoner.

Tiltaket vil innebære å rive eksisterende 66 kV ledning som går fra Herandsbygd transformatorstasjon til Lutufallet transformatorstasjon, ca. 64 km. Deretter skal den nye 132 kV kraftledningen bygges fra Løvbergsmoen transformatorstasjon i en ca.1 km lang ny trasé frem til Posttjennet. Fra Posttjennet til Lutufallet transformatorstasjon (ca. 56 km) vil den nye kraftledningen bygges i den gamle traseen til 66 kV ledningen. 

På det siste strekket fra Lutufallet til Trysil transformatorstasjon, skal eksisterende 66 kV kraftledning oppgraderes til 132 kV, og det er kun behov for utskifting av noen master og traverser. Byggeforbuds- og skogryddebeltet vil også øke til ca. 30 meter.