Ny Åsen transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841785
Status
Søknad
Dato
20.11.2018
Fylke
Hordaland
Kommune
Odda

 NVE har mottatt søknad fra Statnett om ny transformatorstasjon på Åsen i Odda kommune.

Statnett har søkt om å bygge et nytt 420 kV stasjonsanlegg ved siden av eksisterende Åsen transformatorstasjon. Mesteparten av dagens anlegg vil bli revet når nytt er satt i drift.

Bakgrunnen for søknaden er planlagt utvidelse i den kraftintensive industrien i Odda og økt kraftbehov i årene som kommer. Dagens nett har ikke kapasitet til å dekke dette behovet.