Konsesjonssak - NVE

Utvidelse av 66 kV nett i Odda

Tiltakshaver
ODDA ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841781
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.11.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang

NVE har gitt Odda Energi Nett anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge en ny 4,5 km lang 66 kV dobbeltkurs kraftledning fra Åsen til Tyssedal. Denne erstatter eksisterende 66 kV kraftledning på samme strekning. Odda Energi får også tillatelse til å bygge en ny ca. 4,2 km lang kabelforbindelse fra Tyssedal til Eitrheimsneset og å skifte ut eksisterende sjøkabler mellom Kvitur og Eitrheimsneset.

NVE har samtidig gitt Statnett anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge ny Åsen transformatorstasjon. Saksside for dette finnes her.

Den kraftintensive industrien i Odda planlegger utvidelser og et økt strømforbruk i årene som kommer. I Odda er det i dag ikke tilstrekkelig kapasitet i dagens strømnett til å dekke dette behovet, og NVE mener det er nødvendig å øke transformatorytelsen mellom sentral- og regionalnettet. For å kunne forsyne Boliden med strøm, er det nødvendig at Odda Energi forsterker overføringskapasiteten mellom Åsen og Tyssedal, og bygger en ny kabel ut til Eitrheimsneset.

For mer informasjon om NVEs vurdering, se notatet Bakgrunn for vedtak.