Søknad om utvidelse 66 kV distribusjonsnett i Odda

Tiltakshaver
ODDA ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841781
Status
Søknad
Dato
20.11.2018
Fylke
Hordaland
Kommune
Odda

NVE har mottatt søknad fra Odda Energi om utvidelser og forsterkning av 66 kV nettet i Odda.

Odda Energi har søkt om konsesjon for ombygging av eksisterende 66 kV kraftledning mellom Åsen og Tyssedal til dobbeltkurs. Odda Energi søker også om en ca. 4,2 km lang 66 kV sjøkabel mellom Tyssedal og Eitrheimsneset, et nytt innendørs koblingsanlegg på Eitrheimsneset og om endringer i Åsen og Stanavegen transformatorstasjoner.   

Bakgrunnen for søknaden er planlagt utvidelse i den kraftintensive industrien i Odda og økt kraftbehov i årene som kommer. Dagens nett har ikke kapasitet til å dekke dette behovet.