Søknad om utvidelse 66 kV distribusjonsnett i Odda

Tiltakshaver
ODDA ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841781
Status
Søknad
Dato
06.05.2019
Fylke
Hordaland
Kommune
Odda

NVE har mottatt tilleggssøknad fra Odda Energi om om å gjøre mindre endringer ved Stanavegen og Sengjanes transformatorstasjoner.

De nå omsøkte tiltakene begrunnes med at en endret systemløsning mellom Stanavegen og Sengjanes transformatorstasjoner vil gi mer fleksibilitet i driften av 66 kV-nettet i Odda. 

Odda Energi har tidligere søkt om konsesjon for ombygging av eksisterende 66 kV kraftledning mellom Åsen og Tyssedal til dobbeltkurs, å bygge en ca. 4,2 km lang 66 kV sjøkabel mellom Tyssedal og Eitrheimsneset og om å gjøre endringer i Åsen og Stanavegen transformatorstasjoner.   

Bakgrunnen for søknaden er planlagt utvidelse i den kraftintensive industrien i Odda og økt kraftbehov i årene som kommer. Dagens nett har ikke kapasitet til å dekke dette behovet.