Nytt fjordspenn over Langfjorden

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841850
Status
Søknad
Dato
03.12.2018
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Molde, Rauma

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett SF for å skifte ut et ca. 4,7 km langt fjordspenn over Langfjorden i Molde og Rauma kommuner.

132 kV-ledningen mellom Grytten og Istad har i dag et fjordspenn over Langfjorden. Fjordspennet ble satt i drift i 1968, og er et av Statnetts mest værutsatte. Statnett søker om å skifte ut hele fjordspennet med nye fundamenter, master og liner. Det nye fjordspennet er planlagt i samme korridor som dagens trasé, men spennet vil forskyves noe vestover sammenlignet med dagens situasjon. Eksisterende fjordspenn skal fjernes. Statnett ønsker samtidig å dimensjonere ledningen for 420 kV-spenning, for å tilrettelegge for fremtidig overgang fra 132 kV til 420 kV på forbindelsen.