Nytt fjordspenn over Langfjorden

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841850
Status
Konsesjon gitt
Dato
26.04.2019
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Molde, Rauma

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett SF for å skifte ut et ca. 4,7 km langt fjordspenn over Langfjorden i Molde og Rauma kommuner.

132 kV-ledningen mellom Grytten og Istad har i dag et fjordspenn over Langfjorden. Fjordspennet ble satt i drift i 1968, og er et av Statnetts mest værutsatte. Statnett søker om å skifte ut hele fjordspennet med nye fundamenter, master og liner. Det nye fjordspennet er planlagt i samme korridor som dagens trasé, men spennet vil forskyves noe vestover sammenlignet med dagens situasjon. Eksisterende fjordspenn skal fjernes. Statnett ønsker samtidig å dimensjonere ledningen for 420 kV-spenning, for å tilrettelegge for fremtidig overgang fra 132 kV til 420 kV på forbindelsen.