Konsesjonssak - NVE

Ombygging av Mauranger transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201200883
Status
Konsesjon gitt
Dato
19.03.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Kvinnherad

NVE ga den 19.03.2019 Stattnett SF løyve til å bygge om Mauranger transformatorstasjon i Kvinnherad kommune.

NVE gjer Statnett konsesjon etter energilova til å flytte to nye transformatorar nord for dagens apparatanlegg, bygge eit nytt 132 kV koplingsanlegg på nytt areal nord for dagens stasjonsområde, utvide dagens kontrollhus, byggje ein ny ca. 23 meter lang ny tilkomstveg til stasjonsområdet, byggje ein ca. 230 meter lang ny skogsbilveg forbi stasjonsområdet, samt utbedre flaum- og erosjonssikringa av stasjonen mot Austrepollelva. Alle tiltaka er avgrensa til Statnett og Statkraft sine eigedommer.