Ombygging av Mauranger transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201200883
Status
Søknad
Dato
12.11.2018
Fylke
Hordaland
Kommune
Kvinnherad

NVE har motteke konsesjonssøknad frå Stattnett SF om ombygging av Mauranger transformatorstasjon i Kvinnherad kommune.

Statnett søkjer om konsesjon etter energilova til å flytte to ny transformatorar nord for dagens apparatanlegg, utvide dagens kontrollhus, byggje ein ny ca. 23 meter lang ny tilkomstveg til stasjonsområdet, byggje ein ca. 230 meter lang ny skogsbilveg forbi stasjonsområdet, samt utbedre flaum- og erosjonssikringa av stasjonen mot Austrepollelva. Dei søkjer óg om å fjerne ein del av dagens anlegg. Alle tiltaka er avgrensa til Statnett og Statkraft sine eigedommer.