Hålogaland Kraft Nett AS – Anleggskonsesjon – 132/22 kV transformatorstasjon Niingen - Evenes Kommune, Nordland

Tiltakshaver
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201840479
Status
Søknad
Dato
23.10.2018
Fylke
Nordland
Kommune
Evenes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Hålogaland Kraft Nett (HLK) om nye transformatorstasjoner i Niingen og Boltåsen. HLK skriver i søknadene at tiltakene er nødvendige for å styrke elektrisitetsforsyningen i regionen.

HLK søker om konsesjon i medhold av energiloven.

HLK søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo