132 kV Langeland-Otteråi

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201836801
Status
Høring
Dato
29.08.2018
Fylke
Hordaland
Kommune
Tysnes, Austevoll

Høringsfrist: 20.10.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE inviterer til informasjonsmøte om saka den 26 september 2018 kl. 19 på Grendatun kino på Uggdal (Uggdalsvegen 305).

På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga, medan Haugaland Kraft Nett vil orientere om prosjektet.

NVE har motteke melding frå Haugaland Kraft Nett for ein ny 132 kV kraftleidning frå Langeland transformatorstasjon på Tysnes, til Otteråi transformatorstasjon på Austevoll i Hordaland fylke.

Leidninga Haugaland Kraft Nett meldar er 21,8-22,3 km lang. Det er meldt fleire alternativ, som består av 18-20 km luftledining og 2,3-3,8 km sjøkabel. Sjå kart i boksen til høgre.

For meir informasjon om sakshandsaming av denne typen sakar, så denne sida.