132 kV Langeland-Otteråi

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201836801
Status
Melding
Dato
06.07.2018
Fylke
Hordaland
Kommune
Tysnes, Austevoll

NVE har motteke melding frå Haugaland Kraft Nett for ein ny 132 kV kraftleidning frå Langeland transformatorstasjon på Tysnes, til Otteråi transformatorstasjon på Austevoll i Hordaland fylke.

Leidninga Haugaland Kraft Nett meldar er 21,8-22,3 km lang. Det er meldt fleire alternativ, som består av 18-20 km luftledining og 2,3-3,8 km sjøkabel. Sjå kart i boksen til høgre.

For meir informasjon om sakshandsaming av denne typen sakar, så denne sida.