Ny Stokmarknes transformatorstasjon

Tiltakshaver
TROLLFJORD NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201836117
Status
Konsesjon gitt
Dato
20.03.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Hadsel

NVE har den 12.03.2019 gitt Trollfjord Nett konsesjon for bygging av ny Stokmarknes transformatorstasjon.

Stasjonen skal ligge ved Hadselhamn i Hadsel kommune. Transformatorbygget vil ha en grunnflate på ca. 800 m2. I tillegg har Trollfjord Nett søkt om tillatelse til å etablere et massdeponi på ca. 10 000 m3, og å bygge ca. 50 meter adkomstvei. Totalt vil anlegget ha et areal på om lag 3,5 dekar.

Stasjonen skal knyttes til Statnetts eksisterende kraftledning 132 kV Sortland-Melbu, og det er derfor behov for å bygge ca. 400 meter jordkabel. NVE har gitt Statnett konsesjon for dette. 

Når den nye stasjonen er bygget kan muffehuset i strandsonen, og luftledningen mellom den nye stasjonen og muffehuset rives. 

NVE har satt vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan før byggingen av stasjonen starter.