Konsesjonssak - NVE

Ny Stokmarknes transformatorstasjon

Tiltakshaver
TROLLFJORD NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201836117
Status
Konsesjon gitt
Dato
31.01.2020
Fylke
Nordland
Kommune
Hadsel

NVE har den 31.01.2020 gitt Trollfjord Nett/Statnett tillatelse til endringer av de konsesjonsgitte anleggene for ny Stokmarknes transformatorstasjon. Trollfjord Nett har fått tillatelse til å utvide bygget, og flytte adkomstveien. Statnett har fått tillatelse til å endre tverrsnittet på jordkablene, og installere en spole i stasjonen. 

NVE ga konsesjon til å bygge ny Stokmarknes transformatorstasjon den 12.03.2019. Stasjonen skal ligge ved Hadselhamn i Hadsel kommune. Stasjonen skal knyttes til Statnetts eksisterende kraftledning 132 kV Sortland-Melbu, og det er derfor behov for å bygge ca. 400 meter jordkabel. NVE har gitt Statnett konsesjon for dette. 

Når den nye stasjonen er bygget kan muffehuset i strandsonen, og luftledningen mellom den nye stasjonen og muffehuset rives. 

NVE har satt vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan før byggingen av stasjonen starter.