132 kV kraftledning Brensholmen - Melfjordaksla - Silsand

Tiltakshaver
TROMS KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834798
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
23.11.2018
Fylke
Troms
Kommune
Tromsø, Berg, Lenvik

NVE fastsatte den 23. november 2018 utredningsprogram for meldingen om ny 132 kV kraftledning fra Brensholmen via Mefjordaksla til Silsand, og ny 132/22 kV Mefjordaksla transformatorstasjon, i Tromsø, Berg og Lensvik kommuner i Troms fylke.

NVE har fastsatt utredningsprogram for Troms Kraft Netts plan om å bygge en ny 132 kV kraftledning over Nord-Senja til Kvaløya. Planen innebærer en ny 132 kV kraftledning fra Silsand, via ny Mefjordaksla transformatorstasjon til Brensholmen i Lenvik, Berg og Tromsø kommuner i Troms fylke. .

Utredningsprogrammet er fastsatt på grunnlag av det foreslåtte utredningsprogrammet fra Troms Kraft Nett, innkomne høringsuttalelser og NVEs egne vurderinger.