Ny 50 (132) kV kraftledning Veland - Hjelmeland samt nye Hjelmeland transformatorstasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834746
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
18.12.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand, Hjelmeland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fastsatt utredningsprogram for Lyse Elnett sine planer om en ny 50 (132) kV kraftledning mellom Veland transformatorstasjon og Hjelmeland transformatorstasjon, samt nye Hjelmeland transformatorstasjon, i Strand  og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke.

Utredningsprogrammet er fastsatt på grunnlag av det foreslåtte utredningsprogrammet fra Lyse Elnett, innkomne høringsuttalelser og NVEs egne vurderinger.