Ny Vestbyen transformatorstasjon

Tiltakshaver
TRØNDERENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834476
Status
Søknad
Dato
02.05.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Trondheim

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra TrønderEnergi Nett AS om å rive dagens Vestbyen transformatorstasjon, og bygge ny 66(132)/11 kV stasjon på den samme tomten.

TrønderEnergi Nett begrunner søknaden med at tiltaket vil redusere dagens HMS- risiko, bedre forsyningssikkerheten i sentrale deler av Trondheim og legge til rette for en fremtidig utvikling i strømforbruket.