Ny Vestbyen transformatorstasjon

Tiltakshaver
TRØNDERENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834476
Status
Høring
Dato
19.06.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Trondheim

Høringsfrist: 17.08.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra TrønderEnergi Nett AS om å rive dagens Vestbyen transformatorstasjon, og bygge ny 66(132)/11 kV stasjon på den samme tomten.

TrønderEnergi Nett begrunner søknaden med at tiltaket vil redusere dagens HMS- risiko, bedre forsyningssikkerheten i sentrale deler av Trondheim og legge til rette for en fremtidig utvikling i strømforbruket.