Vestbyen transformatorstasjon

Tiltakshaver
TRØNDERENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834476
Status
Konsesjon gitt
Dato
22.11.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Trondheim

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt TrønderEnergi Nett AS tillatelse til å rive dagens Vestbyen transformatorstasjon, og bygge ny 66(132)/11 kV stasjon på den samme tomten.

Dagens transformatorstasjon begynner å bli gammel, og er etter NVEs vurdering moden for en reinvestering. Basert på stasjonens tekniske tilstand og HMS-situasjon, mener NVE det er mest hensiktsmessig å rive dagens stasjon og bygge en ny. Ny stasjon vil også være dimensjonert for å kunne dekke den forventede økningen i strømforbruket.

For mer informasjon, se notatet Bakgrunn for vedtak.