132 kV kraftledning Tunby - Spydeberg og ombygging av Spydeberg transformatorstasjon - Spydeberg kommune, Østfold

Tiltakshaver
HAFSLUND NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201801461
Status
Søknad
Dato
31.01.2018
Fylke
Østfold
Kommune
Spydeberg

Hafslund Nett AS søker om tillatelse til å bygge ny kraftledning mellom Tunby og Spydeberg transformatorstasjon. NVE ønsker innspill til søknaden.