132 kV kraftledning Tunby - Spydeberg og ombygging av Spydeberg transformatorstasjon - Spydeberg kommune, Østfold

Tiltakshaver
HAFSLUND NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201801461
Status
Konsesjon gitt
Dato
04.05.2018
Fylke
Østfold
Kommune
Spydeberg

Hafslund Nett AS har fått tillatelse til å bygge ny kraftledning mellom Tunby og Spydeberg transformatorstasjon.

Hafslund Nett AS har fått tillatelse til å bygge ny dobbel 132 kV kraftledningen på en strekning på ca. 1, 6 km mellom Tunby og Spydeberg transformatorstasjon. Hafslund Nett har også fått tillatelse til å utvide og bygge om Spydeberg transformatorstasjon.

NVE har gitt tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for de konsesjonsgitte anleggene.

Den eksisterende ledningen mellom Spydeberg og Tunby skal rives og det skal leveres en MTA-plan før anleggsstart.