Konsesjonssak - NVE

Lindesenes Vindkraftverk - reetablering

Tiltakshaver
ASKO FORNYBAR AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201709647
Status
Konsesjon gitt
Dato
06.12.2018
Fylke
Agder
Kommune
Lindesnes
Søkt produksjon
27.20 GWh
Søkt effekt
8.00 MW

Vindkraftverket ble satt i drift i 2019.

NVE har gitt konsesjon til Asko Fornybar AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Lindesnes vindkraftverk (reetablering) i Lindesnes kommune, Agder fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 8,00 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Lindesnes vindkraftverk 16.03.2018, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 20.06.2018. Dagens fem vindturbiner vil bli erstattet med to nye. Se informasjon om vedtaket.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=