132 kV Elverum-Løvbergsmoen og ombygging av strømnettet i Elverumsområdet

Tiltakshaver
EIDSIVA NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201704173
Status
Høring
Dato
30.01.2018
Fylke
Hedmark
Kommune
Hamar, Våler, Elverum, Trysil, Åmot

Høringsfrist: 20.02.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har nå sendt Eidsiva Nett sin tilleggsutredning på høring. Frist for tilbakemelding er 20. februar 2018.

Eidsiva Nett AS har søkt om tillatelse til å bygge om strømnettet i Elverumsområdet. Søknaden gjelder kommunene Elverum, Løten, Hamar og Åmot i Hedmark.


Status:
NVE har mottatt svar på våre krav om tilleggsopplysninger fra Eidsiva Nett AS. Eidsiva Nett AS har søkt om en ny alternativ trase nord for moltevegen, på strekningen mellom Elverum og Løvbergsmoen. tilleggsutredningen kan lastes ned til høyre på denne siden.

Eidsiva Nett AS sin begrunnelse for å søke konsesjon er blant annet at dagens ledninger er gamle og ombyggingen er viktig for forsyningssikkerheten. Eidsiva Nett AS mener også at ombyggingen vil tilrettelegge for ny kraftkrevende industri og ny fornybar kraftproduksjon i regionen.
Søknaden omfatter blant annet:
  • Oppgradere spenningen fra 66 kV til 132 kV på ledningen mellom Vang og Elverum
  • Bygge en ny 132 kV-ledning mellom Elverum og Løvbergsmoen transformatorstasjoner, og rive dagens ledning på samme strekning.
  • Knytte dagens ledning Osmoen–Heradsbygd inn til Løvbergsmoen transformatorstasjon
  • Utvide og bygge om transformatorstasjoner
  • Rive cirka 36 kilometer av dagens 66 kV-ledninger mellom Rena og Søstugrenda, Elverum og Søstugrenda, og mellom Løvbergsmoen og Posttjennet.