66(132) kV-leidning Ølen – Våg – Bratthammar

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201703336
Status
Søknad
Dato
04.06.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær, Vindafjord

NVE har motteke konsesjonssøknad og konsekvensutreiing frå Haugaland Kraft Nett AS for ein ca. 36 km lang ny dobbeltkurs 66(132) kV-luftleidning frå Ølen via Våg til Bratthammar i Vindafjord og Tysvær kommunar i Rogaland fylke.

Haugaland Kraft Nett grunngjev søknaden med at dagens 66 kV-leidningar er gamle og må fornyast. I tillegg bør overføringsevna auakst for å gje plass til ny kraftproduksjon og nytt forbruk i regionen.