Reinvestering på eksisterende 132 kV Kvandal - Kanstadbotn

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201600512
Status
Høring
Dato
23.10.2018
Fylke
Nordland, Troms
Kommune
Narvik, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Skånland

Høringsfrist: 28.02.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen ønsker vi innspill på bl.a. følgende:
 • Hva mener høringsinstansene om tiltaket?
 • Er konsekvensene godt nok utredet?
 • Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

   

   

  NVE holder offentlig møte etter følgende plan:

 • 13. november kl. 19 på Bjerkvik hotell

 • 14. november kl. 19 på ungdomshuset på Evenskjer

  NVE vil orientere om behandlingen av søknaden og konsekvensutredningen. Statnett vil være representert og orientere om planene. Møtet er åpent for alle

Uttalelser må sendes NVE innen 10. desember.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søkand fra Statnett om bygging av ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal i Narvik kommune og Kanstadbotn i Lødingen kommune. Tiltaket berører for øvrig Evenes, Skånland og Tjeldsund kommuner.

Bakgrunnen for tiltaket er at den eksisterende ledningen på strekningen er gammel og hatt flere utfall grunnet havari. Statnett mener en ny ledning vil bedre forsyningssikkerheten til Lofoten, Vesterålen og Harstad-området. Når den nye ledningen er satt i drift vil den eksisterende ledningen rives.