Konsesjonssak - NVE

Lyse Neo AS - Fjernvarmekonsesjon - Sammenslåing konsesjon for Sandnes / Forus og Urban Sjøfront i Stavanger - Utvidelse konsesjonsområde

Tiltakshaver
LYSE NEO AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
201603434
Status
Konsesjon gitt
Dato
14.05.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Sandnes, Sola
Søkt produksjon
243.68 GWh
Søkt effekt
152.30 MW

Lyse Neo AS har konsesjon for å bygge og drive fjernvarme i Stavanger (Urban Sjøfront) og på Forus/Sandnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) reviderte konsesjonen sist 14.05.2018. Endringen innebar at Lyse neo AS kan levere fjernvarme til Ullandhaug.