Konsesjonssak - NVE

Nettilknytning av Nedre Otta kraftverk - søknad om endret konsesjonvilkår

Tiltakshaver
AS EIDEFOSS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201403336
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.10.2017
Fylke
Innlandet
Kommune
Vågå, Sel

Eidefoss har søkt om å beholde eksisterende 66 kV kraftledning Tolstadåsen-Vågåmo, som det ble satt krav om å rive da det ble gitt konsesjon til Nedre Otta kraftverk med nettilknytning.

Eidefoss søker om endring av konsesjonsvilkåret i gjeldende konsesjon for ny 132 kV ledning fra Nedre Otta kraftverk til Vågåruste, der de fikk krav om å rive eksisterende 66 kV ledning fra Tolstadåsen til Vågåmo parallelt med den nye ledningen. Utredning av forsyningssikkerheten i området konkluderer med at 66 kV-ledning Tolstadåsen-Vågåmo ikke bør rives, samtidig som ny 66 kV ledning fra Tolstadåsen til Nedre Otta kraftverk og ny 132/66 kV transformator i Nedre Otta kraftverk ikke bør bygges.