Kongsvinger konsesjon av 9.10.2014

Tiltakshaver
EIDSIVA BIOENERGI AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
200800499;201001948;201907376
Status
Høring
Dato
06.08.2019
Fylke
Hedmark
Kommune
Kongsvinger
Søkt produksjon
86.40 GWh
Søkt effekt
54.00 MW

Høringsfrist: 20.09.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad av 06.08.2019 fra Eidsiva Bioenergi AS, om konsesjon for etablering av en ny 14 MW varmesentral for bioenergi og gass i Vingersjøveien i Kongsvinger kommune. Varmesentralen vil også ha en 280 m3 akkumulatortank. Varmesentralen planlegges med to større bygg. Selve varmesentralen skal ha et areal på 500 m2 med to høyder, på henholdsvis 6 og 15 m. Flislageret planlegges med et areal på 540 m2 og 15 m høyde. I tillegg vil det etableres et mindre frittstående kontorbygg på 170 m2. 

NVE har den 9.10.2014 meddelt Eidsiva Bioenergi AS revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Kongsvingvinger kommune.

Ny konsesjon har endringer i antall og type kjeler, og uten vesentlige andre vilkår.


Eidsiva Bioenergi ble meddelt opprinnelig konsesjon for et fjernvarmevarmeanlegget i Kongsvinger Syd i 23.6.2009. Konsesjonen har blitt revidert flere ganger.