Konsesjonssak - NVE

Kongsvinger konsesjon av 9.10.2014

Tiltakshaver
EIDSIVA BIOENERGI AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
200800499;201001948;201907376
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.10.2014
Fylke
Innlandet
Kommune
Kongsvinger
Søkt produksjon
86.40 GWh
Søkt effekt
54.00 MW

Eidsiva Bioenergi AS har konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Kongsvinger

Konsesjonen er revidert flere ganger. Senest 19.12.2019 da Eidsiva Bioenergi AS, fikk tillatelse til å etablering en ny 14 MW varmesentral for bioenergi og gass i Vingersjøveien i Kongsvinger kommune. Varmesentralen vil også ha en 280 m3 akkumulatortank. Varmesentralen vil bestå av to større bygg. Selve varmesentralen skal ha et areal på 500 m2 med to høyder, på henholdsvis 6 og 15 m. Flislageret planlegges med et areal på 540 m2 og 15 m høyde. I tillegg vil det etableres et mindre frittstående kontorbygg på 170 m2