Ski

Tiltakshaver
FOLLO FJERNVARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
200001418;200503070;201005968;201842559
Status
Konsesjon gitt
Dato
26.09.2014
Fylke
Akershus
Kommune
Ski
Søkt produksjon
41.60 GWh
Søkt effekt
26.00 MW

Follo Fjernvarme AS har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Ski kommune.

Anlegget ble sist revidert i konsesjon av 03.04.2019. Se brev til høyre