Tromsø - konsesjon meddelt 09.03.2015

Tiltakshaver
KVITEBJØRN VARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
199901407;200707092
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.03.2015
Fylke
Troms
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
196.80 GWh
Søkt effekt
123.00 MW

Kvitebjørn Varme AS har konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Tromshalvøya

Kvitebjørn Varme AS har i søknad av 26.09.2019 søkt om endringer i nåværende fjernvarmekonsesjon i Tromsø kommune. Det søkes om å utvide konsesjonsområdet til å omfatte hele Tromsøya, nytt fjernvarmenett og om å utvide Skattøra og Strandkanten varmesentral. Det planlegges blant annet etablering av en ny avfallslinje på Skatteøra, og etablering av storskala sesonglagring av varme på Strandkanten.