66 (132) kV Minne - Kvisler

Tiltakshaver
Eidsiva Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201404798;201837682
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.07.2015
Fylke
Akershus, Hedmark
Kommune
Eidsvoll, Nord-Odal, Åsnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 21.3.2018 gitt Eidsiva Nett konsesjon til å endringer av konsesjon for å bygge ny 132 kV kraftledning i samme trasé mellom Minne transformatorstasjon og Engerfjellet.

Endringene gjelder mastetype som skal brukes og trasé ved kryssing av Vorma.