66 (132) kV Minne - Kvisler

Tiltakshaver
Eidsiva Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201404798;201837682
Status
Høring
Dato
28.09.2018
Fylke
Akershus, Hedmark
Kommune
Eidsvoll, Nord-Odal, Åsnes

Høringsfrist: 22.10.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE mottok den 10.09.2018 miljø,- transport- og anleggsplan (MTA) for ombygging av 66/132 kV ledninger mellom Minne og Veslenga.
En MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Eidsiva nett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.
MTA er på høring og merknader til planen på sendes skriftlig til NVE innen 22.10.2018. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til nve@nve.no.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 21.3.2018 gitt Eidsiva Nett konsesjon til å endringer av konsesjon for å bygge ny 132 kV kraftledning i samme trasé mellom Minne transformatorstasjon og Engerfjellet.

Endringene gjelder mastetype som skal brukes og trasé ved kryssing av Vorma.