Konsesjonssak - NVE

Åmøya kraftverk

Registreringsnummer
4073
Saksnummer
200707492
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
28.10.2008
Tiltakshaver
NGK UTBYGGING AS
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn
Vassdragsområde
152.3
Søkt produksjon
9.40 GWh