Konsesjonssak - NVE

132 kV Skjerka - Honna - Logna/Honna transformatorstasjon

Tiltakshaver
Agder Energi Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201206527;201207512
Status
Konsesjon gitt
Dato
27.03.2015
Fylke
Agder
Kommune
Åseral

Norges vassdrags- energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Agder Energi Nett om forskyning av ledningstraseen og endret mastetype på den konsesjonsgitte 132 kV-ledningen Skjerka–Honna–Logna. De omsøkte endringene er på strekningen mellom Honna transformatorstasjon og Logna kraftverk  

På den 4,2 km lange strekningen mellom Røyland og Hamkollen søkes det om å endre mastetype fra H-mast til I-mast.

På den 3,1 km lange strekningen mellom Hamkoll og Logna søkes det om å forskyve traseen, og bygge parallelt med eksisterende luftledning. Traseen vil forskyves med cirka 20 meter. Mellom mast 42 og 46 søkes en forskyving på mellom 20 og 100 meter.