Dønnesfjord vindkraftverk

Tiltakshaver
DØNNESFJORD VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200703769;201835544
Status
Konsesjon gitt
Dato
12.12.2013
Fylke
Finnmark - Finnmárku
Kommune
Hasvik
Søkt produksjon
47.94 GWh
Søkt effekt
14.10 MW

NVE har gitt Dønnesfjord Vindpark AS konsesjon for å bygge og drive Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik kommune i Finnmark.

Dønnesfjord vindkraftverk er planlagt på Skonnertfjellet på Sørøya i Hasvik kommune. Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører.

Vedtak om konsesjon ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak i brev av 19.11.2013, med et tilleggsvilkår om kartlegging av vindkraftverkets påvirkning på værradar på Sluskfjellet og krav om nedstengning av turbinene ved polare lavtrykk mht. værradar. NVE ga 5.6.2018 Dønnesfjord vindkraftverk AS tillatelse til å endre installert effekt fra 10 MW til 14,1 MW.

Detaljplan og MTA-plan for vindkraftverket ble godkjent av NVE 7.9.2018.

NVE ga 24.4.2019 Dønnesfjord Vindpark AS konsesjon for nødvendig bianlegg ved Elvestrand på Sørøya slik at vindturbiner og annet utstyr kan føres i land ved hjelp av lekter.