Nettilknytning av Songkjølen vindkraftverk

Tiltakshaver
Eidsiva Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201201816
Status
Konsesjon gitt
Dato
25.09.2018
Fylke
Akershus, Hedmark
Kommune
Nes i Akershus, Eidsvoll, Nord-Odal, Sør-Odal

NVE har den 25.09.2018 gitt konsesjon til Eidsiva Nett for endringer i løsningen for nettilknytning av Songkjølen vindkraftverk. Vi har også gitt fornyet ekspropriasjonstillatelse for hele ledningen.

NVE mottok den 23.12.2018 en planendringssøknad og den 03.01.2019 en MTA-/detaljplan for nettilknytningen til Songkjølen vindkraftverk fra Eidsiva Nett. Planendringen innebærer omlegging av ca. 950 meter av traseen, og er begrunnet med at E.ON har justert plasseringen av transformatorstasjonen inne i planområdet for vindkraftverket.

NVE har derfor sendt søknaden og MTA-/detaljplanen på høring til berørte interesser 06.03.2019. 

Høringsuttalelser sendes som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 29.03.2019.