Nettilknytning av Songkjølen vindkraftverk

Tiltakshaver
Eidsiva Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201201816
Status
Høring
Dato
28.06.2018
Fylke
Akershus, Hedmark
Kommune
Nes, Eidsvoll, Nord-Odal, Sør-Odal

Høringsfrist: 20.08.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har mottatt søknad fra Eidsiva Nett for endringer i løsningen for nettilknytning av Songkjølen vindkraftverk.