Nettilknytning av Songkjølen vindkraftverk

Tiltakshaver
Eidsiva Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201201816
Status
Konsesjon gitt
Dato
25.09.2018
Fylke
Akershus, Hedmark
Kommune
Nes, Eidsvoll, Nord-Odal, Sør-Odal

NVE har den 25.09.2018 gitt konsesjon til Eidsiva Nett for endringer i løsningen for nettilknytning av Songkjølen vindkraftverk. Vi har også gitt fornyet ekspropriasjonstillatelse for hele ledningen.