Likestrømsforbindelse Norge - Storbritannia

Tiltakshaver
Statnett SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200701462
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.06.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Bokn, Tysvær

NVE har den 18.06.2019 Statnett tillatelse til trasejusteringer for sjøkabelen North Sea Link (NSL) som skal bygges fra Norge til England. Beskrivelse av tiltaket, NVEs vurderinger og kart finner du i boksen til høyre.