Likestrømsforbindelse Norge - Storbritannia

Tiltakshaver
Statnett SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200701462
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.09.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Bokn, Tysvær

NVE har mottatt søknad fra Statnett om trasejusteringer for sjøkabelen North Sea Link (NSL) som skal bygges fra Norge til England.