Likestrømsforbindelse Norge - Storbritannia

Tiltakshaver
Statnett SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200701462
Status
Høring
Dato
25.03.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Bokn, Tysvær

Høringsfrist: 28.04.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har mottatt søknad fra Statnett om trasejusteringer for sjøkabelen North Sea Link (NSL) som skal bygges fra Norge til England.