Bjerkreim vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND BJERKREIM AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200404319;200404386;200705972;201603097
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.12.2009
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Søkt produksjon
450,00 GWh
Søkt effekt
150,00 MW

NVE har gitt konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Bjerkreim Vind AS (tidligere Dalane Vind AS) for Bjerkreim (tidligere Eikeland-Steinsland) vindkraftverk. Konsesjonen ble oppdatert 2.11.2016 på bakgrunn av søknad fra Bjerkreim Vind AS om tekniske endringer av nettanleggene.

NVE godkjente 2.12.2016 detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) for Bjerkreim, Gravdal og Skinansfjellet vindkraftverk. De tre vindkraftverkene er planlagt utbygget som ett prosjekt på 260 MW, omtalt som Bjerkreim vindkraftverk, og vil ha felles nettilknytning og infrastruktur. MTA-planen for adkomstveien fra øst inn til Bjerkreim transformatorstasjon (sentralnettstasjon) ble godkjent 3.11.2016. Anleggsarbeidene på denne veien hadde oppstart 15.11.2016.