Nye Hamang transformatorstasjon

Tiltakshaver
Statnett SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201006400
Status
Høring
Dato
09.10.2019
Fylke
Akershus
Kommune
Bærum

Høringsfrist: 22.11.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE mottok den 25.09.2019 konsesjonssøknad fra Statnett SF om endring av gjeldende konsesjon for nye Hamang transformatorstasjon av 07.10.2014. 

Statnett søker blant om flere endringer i det elektriske anlegget som blant annet innebærer endringer i koblingsanleggene, installering av en ekstra transformator og et nytt 420 kV kompenseringsanlegg. De søker også om byggtekniske endringer, deriblant bygging av en ny transformatorsjakt, sjakt for nytt kompenseringsanlegg, samt et nytt garasje- og lagerbygg. 

Statnett søker videre om å endre innføringsløsning for dagens 300 kV-luftledning Hamang-Bærum i den nye stasjonen. Gjeldende konsesjon forutsetter innføring med luftledning i stasjonen. Statnett søker nå om å legge første del av strekket ut fra nye Hamang stasjon som jordkabel frem til et nytt muffeanlegg for overgang mellom kabel og dagens 300 kV-luftledning.