Konsesjonssak - NVE

Nye Hamang transformatorstasjon

Tiltakshaver
Statnett SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201006400
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.10.2014
Fylke
Viken
Kommune
Bærum

NVE mottok den 25.09.2019 konsesjonssøknad fra Statnett SF om endring av gjeldende konsesjon for nye Hamang transformatorstasjon av 07.10.2014. Søknaden var på offentlig høring i perioden 09.10.2019-22.11.2019. 

NVE mottok i mars 2020 en tilleggssøknad fra Statnett der de søker om justert plassering av muffehuset (opprinnelig omsøkt i søknad av 25.09.2019). Statnett søker om endret plassering av muffehuset på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser og dialog med Bærum kommune. Tilleggssøknaden er nå på høring. 

Statnett søker blant om flere endringer i det elektriske anlegget som blant annet innebærer endringer i koblingsanleggene, installering av en ekstra transformator og et nytt 420 kV kompenseringsanlegg. De søker også om byggtekniske endringer, deriblant bygging av en ny transformatorsjakt, sjakt for nytt kompenseringsanlegg, samt et nytt garasje- og lagerbygg. 

Statnett søker videre om å endre innføringsløsning for dagens 300 kV-luftledning Hamang-Bærum i den nye stasjonen. Gjeldende konsesjon forutsetter innføring med luftledning i stasjonen. Statnett søker nå om å legge første del av strekket ut fra nye Hamang stasjon som jordkabel frem til et nytt muffeanlegg for overgang mellom kabel og dagens 300 kV-luftledning. 

Tilleggssøknaden av mars 2020 som nå er på høring finnes i dokumentoversikten som dokument 09 (Endringssøknad II).