Haram vindkraftverk

Tiltakshaver
HARAM KRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200202714;200708130
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.04.2018
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Haram
Søkt produksjon
224.40 GWh
Søkt effekt
66.00 MW

NVE ga 24.6.2008 Haram Kraft AS konsesjon for å bygge og drive Haram vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget. Olje- og energidepartementet (OED) stadfestet  14.12.2009 NVEs vedtak, og konsesjon er derfor endelig.

Etter NVEs vurdering er fordelene ved en etablering av Haram vindkraftverk større enn ulempene. NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen, herunder at vindturbin nr. 8 ved fjellet Mannen skal tas ut av planene, utarbeidelse av miljøoppfølgingsprogram for fugl og krav om detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan.

 NVE ga 30.1.014 Haram Kraft AS utsatt frist for idriftsettelse av anlegget til 31.12.2020.