Høg-Jæren vindkraftverk

Tiltakshaver
JÆREN ENERGI AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200100657;200704052
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.05.2008
Fylke
Rogaland
Kommune
Hå, Time
Søkt produksjon
240,00 GWh
Søkt effekt
80,00 MW

Jæren Energi AS ble den 9.9.2004 meddelt konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk på Høg-Jæren på grensen mellom Time og Hå kommuner. 27. mai 2008 ga NVE Jæren Energi AS ny konsesjon der antallet turbiner økte fra 27 til 32 vindturbiner.

Vindkraftverket er satt i drift.